2009. október 31., szombat


"Álmodunk a reményről, változásról, tűzről, szeretetről, halálról, és egyszer csak bekövetkezik. Az álom valóra válik, és végül a válasz az élet nagy kérdéseire úgy bukkan fel, mint felkelő nap a hegyek mögül. Oly sok küzdelem, hogy az értelmét, a célját megleljük, végül egymásban találjuk meg azt. A közös átélt mesébe illő és evilági élmények. Alapvető emberi vágy, hogy megtaláljuk a hozzánk tartozókat, hogy kötődjünk, és hogy érezzük szívünk mélyén, hogy nem vagyunk egyedül."
Azoknak az embereknek, akik felválalták magukat és elindultak egy olyan úton, ami életük kitűzött céljaihoz vezet!Örülök, hogy a barátaimnak tudhatom őket!Ügyesek vagytok, így tovább!


Sok titok van még; és bár nem vagyunk
az az erő, mely egykor eget és
földet rázott: vagyunk, ami vagyunk;
sors és idő gyengíthetett, de hős
szivünk együtt ver s kemény hite, hogy
küzd, keres, talál s nem hagyja magát.
http://www.youtube.com/watch?v=EGj_gdAAcOw
Az utolsó pillanatig!!!!!

2009. október 30., péntek


És a szerelmet…És a szerelmet sohase tagadd, mert azzal álmodat tagadod! Légy türelmes, ha öledbe hullik, és türelmetlen, ha csalfán elhagyott! És küzdj, harcolj, ha azzal éred el, éhezz, és könnyed se szégyelld, ha árad, éleszd újra és újra a szerelmet, addig élsz, csak addig van reményed, amíg él, és lüktet a vágyad!

És ha eljön a pillanat, hogy ő szólít táncba, vesd le minden felvett göncödet, csupasz, szűz lélekkel bújj oltalmába!

Ne szégyelld, ne restelld, hisz nem az a gyenge, aki elcsípi a pillanatot! Gyenge csak az marad, aki gyáván magába rejti, amit álmodott!

És a szerelemet sohase váltsd pénzre! A pénz csupán anyag, szemét, s aki az álmait anyagra cseréli, szemétre veti istenét.


"Nézz rám, lehet én se vagyok az aki voltam
Végtelen idő, hát mégse maradt mozdulatlan
Emlékezz rá, meg akartuk váltani a fél világot
És én már nem engedlek el, amíg őrzöd a lángot


Csak amíg hevít a láz,belül éget,
Amíg a szíved repít téged
Néha kell, hogy játsz a tűzzel,hogy napba érj
Szeretlek valamiért


Megy a harc önmagad ellen és nem ez az első
Lehet,hogy felkéne végre nőni de azt sohase' késő
Néha érzed még a múlt illatát egy-két régi dalban
Amikor együtt lélegeztünk s jóban, rosszban.

És lehet a föld, a tűz, a víz, a levegő az ami éltet
Hidd el Nélküled nem akarom már rég az egészet."

Szétrúgtam már a ház oldalát...::::::DDDDDD!!!!YYYYEEEHHHH!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=mSPPmTIeAyg&feature=related

Ott leszek!!!!Remélem együtt...(L)
http://www.youtube.com/watch?v=hQbjBMYggNY&feature=related

Annyi minden történt és nem beszéltünk régen,
Pedig senki nem figyel rám
úgy, mint ő.
Hazám felé csillag vezet fenn az égen,
Olyan, mint az álom,
Csak élesebben látom,
Úgy, mint ő.
http://www.youtube.com/watch?v=CLLOqZqCnGc&feature=related
Neked, drága Kankalin :::DDDD

http://www.youtube.com/watch?v=d8qUYkBaO_U&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=0dIMxJi2ZeI&feature=related
I LOVE YOU!!!FOREVER!:D

A virágnak két kedvese van, a levegő meg a fény - de a fény az igazi kedves. Afelé fordul, tárulkozik, s ha a fény búcsút vesz tőle, becsukódik és elszunnyad a levegő ölelésében.
Zsorzsinak!
http://www.youtube.com/watch?v=EMcR3L0rQZk

Minden embernek van egy véleménye, egy olyan megérzése amiben hisz.
Ezt megváltoztatni nem szabad és nem is tudod, addig míg ő saját maga rá nem jön arra az igazásgára amit a szavak, a tettek rejtenek.
Segíthetsz neki abban, hogy rávezeted, de az akkor is a te véleményed lesz nem másé.
Egy embert ugyan könnyű befolyásolni, ha nem eléggé elkötelezett egy ember, egy élet iránt.
Vannak dolgok amiket máshogy látunk, de ez természetes folyamat, ezért nem hibáztathatunk senkit.
Néha fáj ez nekem is...
Hogy miért?
Mert bár hiszem, hogy amit érzek az igaz...de ott van a DE!
Egy elég földhöz ragadt ember vagyok, kinek tények kellenek...a zavar bennem is meg van.
A kérdés csak az, hagyom-e magam befolyásolni vagy elhiszem azt amit a szívem diktál!
Nem könnyű...
Mikor végre eldöntöd hogy tovább lépsz és új életet kezdesz, akkor újra találsz egy nyitva hagyott ajtócskát, aminek nem igazán tudsz már örülni.
Volt egy kérésem, volt valami amit szerettem volna...éreztem magamban akkora erőt hogy szembenézzek vele és ezzel együtt saját magammal!
Úgy éreztem, hogy ez kellett volna ahhoz, hogy a bennem lévő kétségek,kérdések eltünjenek.
Ez nem történt meg... és úgy érzem nem is fog soha...Volt egyszer egy gyönyörű rét, meseszép virágokkal. Mind nagyon szép volt, csak egy nem az, amelyiknek nem volt színe, sem illata.

Nagyon irigykedett a többiekre, és ha valamelyik virág hozzá szólt, rögtön elfordult és összecsukta a szirmait, mert úgy gondolta, hogy ő a világ legcsúnyább virága. A pillangók és a méhek messzire elkerülték ő pedig bánatosan nézte, ahogyan a többieken táncolnak. Titokban mindig arról álmodozott, hogy egyszer ő is gyönyörűséges virág lesz. Egy napon hatalmas vihar kerekedett, ami eláztatta az egész virágmezőt. Az eső után előbújt a nap és fényes sugaraival megcsillantotta az esőcseppeket a kis virág, szirmain, melyről az égen megjelenő szivárvány színei tündököltek vissza. Ekkor a kisvirág egy pillanatra úgy érezte ő is gyönyörű, illatos virág és rádöbbent arra, hogy nem az a fontos mások milyennek látják, hanem hogy ő elfogadja magát olyannak amilyen.

Így történt, hogy a bánatos kisvirág már nem volt szomorú többé kinézete miatt, hiszen így több örömet szerzett másoknak és magának is.

2009. október 29., csütörtök


Anthony de Mello: Nyereség és veszteség
“Idézd fel magadban azt az érzést, amit akkor érzel, ha valaki megdicsér, ha elismernek, elfogadnak, megtapsolnak.
Aztán állítsd szembe azzal az érzéssel, ami akkor keletkezik benned, ha a napkeltét vagy a naplementét nézed, vagy csak a természetet úgy általában; ha olyan könyvet olvasol, vagy olyan filmet nézel, amit teljesen élvezel.
Ragadd meg ennek az érzésnek az ízét, és hasonlítsd össze az elsővel, azzal, ami akkor keletkezett benned, amikor megdicsértek. Lásd meg, hogy az első érzés öndicsőítésből, önreklámozásból született! Földi érzés ez. A második viszont egyfajta beteljesülés eredménye, lelki érzés.

Van egy másik ellentét is. Idézd fel azt az érzést, amit akkor érzel, ha sikeresen megoldasz valamit, ha elérsz valamit, ha feljutsz a “csúcsra”, ha megnyersz egy játékot, fogadást vagy vitát. Állítsd szembe azzal az érzéssel, ami akkor ér, ha igazán örömmel végzed a munkád, ha teljesen elmerülsz abban, amit éppen csinálsz. S vedd észre ismét a földi és lelki érzés közti minőségi különbséget!

Más. Emlékezz vissza, milyen érzés volt az, amikor hatalmad volt, amikor te voltál a főnök, felnéztek rád, amikor az emberek tőled kaptak utasítást, vagy amikor népszerű voltál. Most állítsd szembe ezt a földi érzést a meghittség érzésével, az együttlét érzésével – azokkal a percekkel, amikor mindenestül jól érezted magad egy barátod vagy egy csoport társaságában, ahol vidámság és nevetés volt.

Miután elvégezted ezeket az összehasonlításokat, próbáld meg megérteni a földi érzések lényegét, ami nem más mint önreklámozás és öndicsőítés. Ezek az érzések nem természetesek, a társadalom és kultúra hozta létre őket, hogy termelővé és ellenőrizhetővé válj.
Ezek az érzések nem termik meg azt a táplálékot és boldogságot, melyeket akkor érez az ember, amikor a természetben gyönyörködik, vagy barátai társaságának, illetve a munkájának örül. Ezeket az érzéseket azért kreálták, hogy izgalmat, feszültséget, végül is ürességet keltsenek.

Figyeld meg ezután magadat a nap, illetve a hét folyamán, és vizsgáld meg, hogy cselekedeteid közül hány volt, ami nem volt átitatva az ilyen izgalmak iránti vággyal, melyek csak ürességet teremnek: a figyelem, elismertség, hírnév, népszerűség, siker és hatalom iránti vággyal!
Nézz a körülötted lévő emberekre is! Van-e egy is köztük, akit nem fertőzött még meg az ilyen földi érzések iránti vágyódás? Egy is, akit még nem irányítanak ezek az érzések, aki nem éhezi őket, aki még nem tölti ébrenlétének minden percét tudatosan vagy tudattalanul ezeknek a keresésével?
Ha rájössz erre, megérted azt is, hogyan próbálják az emberek megnyerni a világot, s hogyan veszítik el közben a lelküket. Mert így az életük üres és lelketlen lesz.”

“Van valamitek, amit nem adnátok oda? Mindent, amitek van, oda fogtok adni egy napon. Gyakran mondjátok: “Adnék, de csak az arra érdemesnek.” Kertetekben a fák nem mondják ezt, sem nyájatok a legelőn. Adnak, hogy élhessenek, mert a nem-adás elpusztít.”

A kritika a vezetés, illetve a hatalom gyakorlásának egyik formája. Ami nem más, mint kísérlet arra, hogy előre megfontolt módon befolyásoljuk az eseményeket. Azért bírálunk, hogy megváltoztassuk valakinek az életét. Természetesen a befolyásolásnak nem egyetlen s nem is a legmagasabb rendű módja a kritika. Lehet befolyásolni példával, javaslattal, példázattal, jutalmazással, büntetéssel, tiltással vagy engedélyezéssel, tapasztalat révén, szervezéssel stb. A hatalom gyakorlásáról köteteket lehetne írni. Mi azonban beérjük azzal, hogy azt mondjuk: aki szeret egy másik embert, annak gyakorolnia kell ezt a művészetet, mert ha valakit érdekel egy másik ember lelki fejlődése, akkor fel kell készülnie arra, hogy az adott pillanatban a lehető legmegfelelőbb módon segítse azt elő.

:::DDDDD

“Amit magadról gondolsz, hozzád tartozik; amit másokról gondolsz, az is hozzád tartozik. Amit rólad gondolnak, azzal semmi dolgod, ha meg akarod őrizni lelked békéjét.”

Ha be akarsz pillantani az emberek lelkébe és meg akarsz ismerni valakit, ne azt figyeld, hogyan beszél, hallgat, sír, vagy hogy megmozgatják-e a nemes eszmék, hanem azt, hogyan nevet. Aki szívből tud kacagni, jó ember.

"Az egész univerzumot behálozza az ok-okozat törvénye.
Nincs egyetlen dolog,
egyetlen esemény-sem a belső,sem a külső világban-,amelynek ne lenne oka,
és minden oknak szükségszerűen ki kell váltania valamilyen hatást."

„Nem létezik mester,nem létezik vezető,nincs senki,
aki megmodhatná nektek,mit kell tennetek."

„Az erő nem a fizikai képességekből fakad.
A legyőzhetetlen akarat a forrása."

„Mindanyiunknak hallatnunk kell saját oroszlánüvöltésünket-,
rendíthetetlen bátorsággal ki kell tartanunk-,
mikor mindenféle kétség,kín és félelem gyötör bennünket,
hogy kinyilvánitsuk az ébredéshez való jogunkat.”

„Tetteink,szavaink és gondolataink meghatározzák karmánkat,
vagyis azt,hogy boldogság vagy szenvedés lesz-e osztályrészünk.” „Amikor úgy érezzük,hogy elakadtunk és zűrzavar uralkodik körülöttünk,
a legjobb háttérbe lépni egy kicsit,időt szánni a gondolkodásra,és emlékezetünkbe idézni a végcélt:
Valójában mitől leszünk boldogok?
Aztán ezek alapján fogjuk újrafogalmazni,mi a legfontosabb számunkra.”Bika:
Amilyen lassan fogad bizalmába a Bika típus, legalább olyan nehéz elveszíteni a kegyeit. Sajnos ezzel sokan vissza is élnek. Bár türelme kifogyhatatlan, ha sokáig dühítik, elborul az agya, és olyanná válik, mint Toldi Miklós, aki elhajította a malomkövet haragjában.
Humora, természetes életvidámsága kellemes emberré teszi.
Gyakran hosszabb idő telik el, mire rájön, hogy megsértették. A sértést vagy számára kellemetlen eseményt nem felejti el egyhamar. Sőt kifejezetten ragaszkodik emlékeihez, annyira, hogy képtelen túltenni magát egy-egy eseményen, ha az erősen hatott rá érzelmileg.
Azt írják az asztrológiai könyvekben, hogy anyagias. Lényeges számára a pénz előteremtése, de nem Harpagon. Szeret jól élni, szép ruhákat, kedves csecse-becséket vásárolni tárcájában. Persze erre mondhatjuk, hogy azt egy ember sem szereti, ha nincs pénz a pénztárcájában, de a Bika jelű embert kifejezetten neurotizálja, ha nincs nála állandóan egy bizonyos összeg, mely fölött rendelkezhet.
A Bika jelű ember legnagyobb problémája, hogy amihez egyszer hozzájutott, attól nem, vagy csak kínok kínjával válik meg. Ez a túlzott ragaszkodás, birtokféltés sokszor a szó szoros értelmében beteggé teszi. A Bika számára maga az elmúlás is fő bűnnek számít.
Sőt kifejezetten ragaszkodik emlékeihez, annyira, hogy képtelen túltenni magát egy-egy eseményen, ha az erősen hatott rá érzelmileg.


A Bika, mint partner:
Korán érő, hamar szerelembe eső a Bika gyermek. A hűséget komolyan veszi magától is és másoktól is. A partnerétől maximális őszinteséget vár. A szexuális élet kiemelkedően fontos számára, de csak akkor, ha érzelmi alapon történik. Nem szereti a változatosságot, de kedveli a heves érzelmeket. A kis kedvességek, apró ajándékok meghatják. Különösen zavarba tud jönni, ha valaki kirukkol és nagyobb értékű ajándékot vesz neki, főleg akkor ha az ő pénztárcája ezt nem teszi lehetővé. Viszont arra képtelen, hogy valaminek az értékét ne vegye figyelembe, sőt az előbbi gondolatnak az ellenkezője is igaz lehet akkor, ha a partner elkényeztette és túl olcsó ajándékot vesz neki. Nagyon nehezen válik, de ha mégis, úgy a partner számíthat arra, hogy nem lesz könnyű az anyagi javakon osztozkodni vele.

Hát eddig is tudtam,hogy nem vagyok egy könnyű eset, de hát ez a szép az életben nem?:::DDDDD
Kihívás!!!!

Álmodj boldogot, álmodj szépet

Álmodj igazra váló meséket
Álmodj barátot, melletted állót
Álmodj hű társat, el sose válót
Álmodj magadnak igazi otthont
Álmodj bele, kivel megosztod
Álmodj táncot, mi magasba emel
Álmodj táncost, ki szívednek felel
Álmodj tüzet, lánggal égetőt
Álmodj csókkal perzselő szeretőt
Álmodj utakat, messzi világot
Álmodj szívedben nyíló virágot
Álmodj szerelmet, tiszta vágyat
Álmodj, lesz kivel megosszad ágyad
Álmodj szabadot, láncot megtörve
Álmodj szárnyalást, földhöz nem kötve
Álmodj hát jövőt, álmodj szépet
Álmodj igazzá váló meséket....

2009. október 28., szerda

Olyan vagyok,mint egy felböszült bika!
A szívem ég,olyan hevesen zakatol hogy majd kiugrik a helyéről!
Izgatott vagyok!
A bennem rejlő erő elsöpör minden kétséget.
Nincs bennem félelem.
Cél nélkül nem létezhetnénk, mert a célunk hozott létre minket. Az motivál, az irányít. A célunk határoz meg minket.

Lányok!
Itt a cél előttünk,már csak 2 nap!!!!!
Nyomjuk meg a végét!
Harcolnunk kell a végsőkig!!!!!
Nem sok van már hátra!!!!
Küzdenünk kell tovább!!!!
Az erő velünk van (ahogy a "bölcs" mondta:D)
"A felhő nem tudja, miért épp erre száll, s miért épp ily sebesen. Érzi a késztetést: most erre van az út. De az ég tudja az okot és a célt minden felhő mögött, s tudni fogod te is, ha elég magasra szállsz, hogy túlláss a láthatáron."

Csillának!
Drága Bikukám!
Ki értene meg jobban téged,mint egy hasonló csillagzat alatt született...
Miközben hallgatlak, régi önmagam fedezem fel benned..az a sok keserűség, az a sok fájdalom ami benned van..nagyon fáj ezt nekem hallani!
Olyan sok minden van amit hasonlóan csináltam mint te és olyan sok hibát követtem el, amit jó lenne ha neked nem kellene átélned...
De hogyan is segíthetnék neked?
Mutassam meg mi a megoldás?
Nem tehetem...Ezt az utat neked kell bejárnod,neked kell végig csinálnod..én itt leszek melletted és fogom a kezed végig,ebben biztos lehetsz!
És hogy a reménytelen szerelmen, hogyan tedd túl magad..hát az nem egyszerű.
Egy dolgot megtanultam..meg kell élned minden egyes pillanatát!
Ha sírni akarsz, sírd ki magad, ha dühös vagy, add ki magadból...
Nem szabad, hogy elemészen a fájdalom ami benned ragadt, mert leblokkolsz teljesen.
Minden okkal történik,az hogy ez a fiú nem szeret csak egyet jelent, nem a te szíved suttogását hallotta meg.
Nem te vagy számára az az ember akit neki szántak, mint ahogy neked sem ő.
Ezért nem ő a hibás, így hozta az élet..inkább vizsgáld meg azt miért is történtek így a dolgok, nézd meg milyen szép dolgokat kaptál tőle és erre emlékezz...
Meg fogod találni te is a társad, azt akivel egyszerre dobog a szívetek.
Légy türelmes!
Tudom nehéz lesz, nekem nem kell mondani, hiszen én is bika vagyok!
Ragaszkodunk mindenhez még ha az nem is tesz minket boldoggá, mert azt hisszük ezt akarjuk igazán, nehéz levetkőzni ezeket az érzéseket!
De menni fog ebben biztos vagyok, nekem is ment bármily fájó is volt.
Egy dolgot ne felejts el viszont,addig míg kérdések maradnak benned nem tudsz tovább lépni teljes szívvel, addig míg nem beszéltétek át miért is jutott el idáig ez a kapcsolat és csak hátat fordítotok egymásnak addig benned marad a tüske egész életedben..nem tudod lezárni magadban 100%-an.
Mit is tehetsz még?
Ülj le vele és mond el neki mit érzel, de nem másért csakis miattad..meg fogsz könnyebbülni és végre el fogod tudni engedni, mert el kell.
Le kell zárnod magadban!Tudnia kell mit is érzel igazán, még ha ő ezt nem is viszonozza feléd, de tudnia kell.
Nem fog bolondnak tartani, de te le fogod tudni zárni..csak ne maradjanak benned kérdések...


„egy nap Adzsem (Perzsia) országának padisahja Kosztantinije (Bizánc) fejedelme ellen hadjáratot indított, és emiatt Dzsiddija (Szkítia) országának uralkodójától segítséget kért. Dzsiddija fejedelme segítségül Hunor népéből. ... húszezer katonát gyűjtött össze, és Adzsem padisahjához küldte (ezt a sereget). Amikor Adzsem padisahja is Kosztantinije ellen ment, az említett Hunor népét támadás érte, mely aztán ily módon elvált Adzsem padisahjától, és Pannonija tartományába költözött.”

Azt a történelmi helyzetet kell tehát azonosítanunk, amikor egy hun-utód nép Perzsia szövetségeseként Bizáncot támadta, miközben egy nagy erejű támadás miatt végül a Kárpát-medencébe vonul.

Az időpontot Perzsia és Bizánc ellenségeskedései határozzák meg: ilyen harcokra 527 és 532, valamint 540 és 545 között került sor. Perzsiát ekkor Kavád (488-531) és fia, Kürosz (Khoszrau Anosirván, vagy Nusirván, 531-579) uralta. Az ő nevük szerepel Keve és Keár alakban a magyar krónikák királylistáiban is. Kavádot a hunok ültették vissza a perzsa trónra, Kürosz pedig avar anyától született. Mindketten a heftalita Hun Birodalomnak (azaz Szkítiának) adóztak. Tabari és a Derbend Náhme szerint Kürosz alapította a kaukázusi Madzsar várost, a török források pedig azt állítják: Küroszról maradt reánk a Szent Korona . Ezek a kapcsolódási pontok arra utalnak, hogy jó nyomon járunk.

506 és 557 között a Kaukázus északi előterében, de részben a Kaukázuson túl is, a szabírok az urak . E helyzetnek a türkök 557 körüli támadása vet véget, de ugyanezen türk támadás pusztítja el a heftalita Hun Birodalmat is. A heftalita Hun Birodalomból menekülő avarok a kelet-európai sztyeppén egyesülnek a szabírokkal s vélük vonulnak a Kárpát-medencébe.

Látható, hogy a hunoktól az avarokon át Árpád honfoglalásáig ívelő szabír történet adja meg a választ arra a fenti kérdés, hogy milyen (azonos nyelvű) népek Kárpát-medencei találkozását említheti a TÜ.

A forrásokból az is kiderül, hogy a szabírok és az avarok egyaránt a heftalita Hun Birodalom népei voltak eredetileg. A szabírok azonban az avaroknál korábban indultak el nyugatra: Atilla idejében megjárták a Kárpát-medencét, Kürosz (Nusirván) idejében pedig a Kaukázus vidékén tanyáztak.

Kürosz írja az Intelmeiben, a Karnamag VI. és IX. epizódjában, hogy 53 ezer türköt (köztük húszezer igen jó lovast!) telepített le Alánország határán, valamint Azerbajdzsánban és a mervi oázisban. Hét törzsre osztotta őket és kagánokat jelölt ki föléjük. Ezzel függ össze, hogy Kavád és Kürosz egyik legfőbb bizalmasa, a vallási bonyodalmakban és politikai villongásokban nagy szerepet játszó Zabergán „szabír kán”, az 526-ban a bizánciak ellen küldött perzsa sereg nesztoriánus vallású vezére volt. Mivel Kürosz 542-ben lefejeztette a nesztoriánus egyház fejét, Zabergán és szabírjai elhagyják Iránt.
A babilóni fogságba hurcolt zsidók a számüzetés keserű hetven esztendeje alatt sem feledkeztek meg hátrahagyott, elpusztult fővárosukról: "Ha elfelejtkezem rólad, Jeruzsálem, felejtkezzék el rólam az én jobb-kezem! Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha meg nem emlékezem rólad; ha nem Jeruzsálemet tekintem az én vígasságom fejének!" A "két folyam partján" letelepített zsidók többsége Jeruzsálem pusztulása ellenére sem hitte el, hogy Isten megbánta volna Salamonnak tett ígéreteit. Nekik volt igazuk: "Szeretem Jeruzsálemet és a Siont nagy szeretettel" – üzente nekik az Úr Zakariás prófétán keresztül .
Végül a perzsa birodalom feje, Kürosz, 538-ban kiadott rendeletében engedélyezte a babilóniak által fogságba hurcolt népek és isteneik hazatelepítését. Kürosz egyik feliratán olvassuk: "Jeruzsálem városától kezdve Assur és Susán városáig, Agadéig, Esnunak földjéig … a Tigris folyón túl fekvő szent városokig, amelyek (isten) lakásait régen alapították, az isteneket, akik bennük laktak, helyükre visszavitettem, örök lakást adtam nekik. Az összes embert összegyüjtöttem, lakóhelyükre visszatelepítettem."

A Folyamköz történetének újabb fejezetében az eddig csak szórványosan jelen lévő árja rassz, a perzsák is kiterjesztik nyugati, dél-nyugati irányban hatalmukat. II. Nagy Kürosz (óperzsául Kurus, Kr. e. 590-530. élt, 559-530. uralkodott) először meghódítja és országához csatolja a Méd Birodalmat, majd diadalt arat Lüdia és az Újbabyloni Birodalom felett. Ő az ún. Achemenida-dinasztia korai tagja, a Perzsa Birodalom megalapítója. Szinte minden hadjáratából mint diadalittas győző érkezett haza. Egyetlen alkalommal szenvedett megsemmisítő vereséget, éspedig a szkíta masszagéták ellen a Szir-Darja folyó mellett.

2009. október 27., kedd


Mindenki fél az ismeretlentől. Az ismeretlen nem több, mint ami... És a tőle való félelem kényszerít mindenkit arra, hogy állandóan körbe-körbe rohanjon, álmokat, ábrándokat, háborúkat, békét, szeretetet, gyűlöletet hajszolva - pedig ez nem csak illúzió. Az ismeretlen nem több, mint ami. Fogadd el, hogy ismeretlen, és zavartalanul fogsz hajózni. Mindent tarts ismeretlennek, és megnyered a játékot. Csupán erről van szó. Nem igaz?

"Teremts meg minden boldogságot, amit megteremthetsz; szüntess meg minden gyötrelmet, amit megszüntethetsz. Minden nap hozzájárulhatsz mások öröméhez, vagy enyhítheted kínjaikat. És az öröm minden egyes magja, amit mások szívében elvetsz, saját szívedben hoz gyümölcsöt; míg minden szomorúság, amit embertársad gondolataiból és érzéseiből kiszedegetsz, gyönyörűséges örömöt és békét hoz lelked szentélyébe."


A szerelem istene rejtette el a földünkben, hogy az emberek megismerhessék a megbocsátást és a szeretetett. Már az ókorban a szerelem kövének tartották, szerelmi varázskőnek számított. a feltétel nélküli szeretet és a béke köve. A szívcsakra gyógyítója, a szeretet igazi értelmére tanít.

Ő a nagy kibékítő, bevonzza a szerelmet, megtanít elengedni másokat, megbocsátásra szólít fel, hogy a kapcsolatok magasabb szintre léphessenek.
A rózsakvarc eltávolítja a negatív energiákat, pozitívvá változtatja az emberek gondolkodását, és segít megtalálni a szeretet útját.

Érzelmileg átélhetted a világ szeretetét, megtanít önmagunk elfogadására, megnyitja szívünket, hogy befogadjuk a szeretet érzését. An­nak, aki mind ez ideig érzéketlen volt a szeretetre, képessé válik, hogy befogadja ezt az érzést. Nagyon finom rezgései vannak, jó kísérőnk a gyógyítás és a spiritualitás útján.

MEDVE – a tudattalanban rejlő erő és hatalom életre keltésének szimbóluma.
Akinek a medve a toteme, annak fontos megőriznie magában a kis bocsot, és időnként fára kell másznia – ha másért nem, hát azért, hogy tisztán lásson. Az is lényeges, hogy ne rejtőzzön el a világ elől, ne vonuljon háttérbe. Bújjon elő a barlangjából, Kóstolja meg olykor az élet mézét!::::DDDDD

2009. október 26., hétfő


Volt egyszer egy nagyon rossz természettel megáldott fiú. Az apja adott neki egy zsák szöget, és azt mondta neki, verjen be egyet a kert kerítésébe minden alkalommal, mikor elveszti a türelmét, és összeveszik valakivel, vagy valami rosszat mond valakirõl. Az elsõ nap 37 szöget vert be a kerítésbe. A következõ hetekben megtanult uralkodni az indulatain, és a bevert szögek száma napról napra csökkent. Rájött arra, hogy sokkal egyszerûbb volt uralkodni az indulatain, mint beverni a szögeket a kerítésbe.
Végre elérkezett az a nap is, mikor a fiúnak egy szöget sem kellett bevernie a kerítésbe. Ekkor odament az apjához, és elújságolta neki, hogy aznap egy árva szöget sem vert be a kerítésbe. Az apja azt mondta neki, húzzon ki egy szöget minden egyes nap, mikor nem vesztette el a türelmét, és nem veszekedett senkivel sem, vagy meg tudta állni, hogy rosszat mondjon valakirõl. Teltek a napok, s a fiú végre azt mondhatta az apjának, hogy kihúzta az összes szöget a kerítésbõl. Az apa ekkor odavitte a fiát a kerítéshez, és ezt mondta neki: "Fiam, szépen viselkedtél, büszke vagyok rád, hogy így megváltoztál.
Állj meg egy pillanatra, nézd csak, mennyi lyuk van a kerítésben. Ez a kerítés soha többé nem lesz már olyan, mint régen volt. Ha veszekszel valakivel, vagy rosszat mondasz valakirõl , megsebzed õt. Egy ugyanolyan sebet hagysz az õ lelkében, mint ezek a lyukak itt. Hátba szúrhatsz egy embert, majd kihúzhatod a kést a hátából, a seb örökre ott marad. Akárhány alkalommal is kérsz bocsánatot, a seb talán örökre ott marad. A szóbeli, sértés ugyanakkora fájdalmat okozhat, mint a testi.
Nagyon nehéz meg nem történtté tenni meggondolatlanságból elkövetett dolgainkat. A kiengesztelődés és a megbocsátás titka lehet az, ami segíthet a lyukak eltüntetésében.

2009. október 25., vasárnap


"A fájdalom senkit nem kímél.
Öl, butít, nyomorba dönt.
A fájdalom a por, melyből a
főnixmadár feltámad, benne
kezdődik az újjászületés.
Életet lehel az élő halottakba.
Megtanít, hogy nem létezik
abszolút igazság és abszolút
hamisság. Megtanítja az élőket,
hogy ne legyenek biztosak semmiben,
amit ismernek. Alázatossá tesz.
Beárnyékol. Megfeketít. Kivilágosít.
A bánat új embert farag belőled,
ha közben nem pusztulsz bele."

"Játszunk most bújócskát!
Ha elrejtőzöl szívemben,
nem lesz nehéz rád találni.
Ám ha saját álarcod mögé
bújsz, hiába is keres bárki."

"Amikor nagy csalódás ér bennünket,
azt hisszük, itt a világ vége.
Holott lehet, hogy épp egy nagy
kaland veszi kezdetét."

"Az unalom úgy keletkezik,
hogy az ember vár valamire.
Abban a pillanatban,
amikor vársz,
akkor már ölöd magad.
Én utálok várni,
mert amikor az ember vár,
akkor olyan,
mintha fel lenne,
akasztva egy fogasra.
Nem csinálhat semmit,
csak vár,
és az élete rettenetesen unalmas lesz.
S ha az ember élete unalmas lesz,
akkor meghal.
Szóval, ha egy mód van rá,
akkor ne várjatok."
Semmire és senkire:::DDD

http://www.youtube.com/watch?v=FT47FqT88Zs


Fantasztikus este volt, megtanultam pár szót németül: kuchichaeschtli:::DDD
Ha azon múlik csak hogy megtanulj magyarul rajtam ne múljon heti 2 óra és megyek, ahogy megbeszéltük ::::DDDD
Egy nagyon közvetlen embert ismertem meg,aki nem csak hogy jól táncol, hanem még jól is énekel, amit volt szerencsém hallani a kocsiban:::DDDD
http://www.videoplayer.hu/videos/play/356612
Még a meccsen folyt.köv., na az még egy nagy élmény lesz::::DDDD
Kussi